Apzinātības prakses bērniem

Holistiska pieeja

Ilggadēja pieredze gan ar pieaugušajiem, gan bērniem smilšu terapijās un elpošanas sesijās ir sniegusi izpratni par holistiskās pieejas nozīmi bērnu attīstībā un mentālās veselības uzlabošanā. 

Droša telpa

Mēs esam sargeņģeļi un pavadoņi mūsu bērniem – mēs radām telpu un vidi, kur bērna dvēselei apzināties savus iekšējos procesus, dabas un dzīves likumsakarības. 

Lai to īstenotu, tiek veidotas grupu nodarbības bērniem un apmācību programmas pieaugušajiem, kā arī sniegtas individuālās konsultācijas un vieslekcijas.

Individuālajās smilšu nodarbībās tiek radīta vide, kurā bērns, pateicoties drošai videi, var iemācīties harmoniski izprast savus iekšējos procesus un nokļūt labsajūtas stāvoklī. 

Apzinātības praksēs tiek apvienotas radošo smilšu nodarbības un elpošanas vingrinājumi, kā arī izmantoti yogas elementi. Nodarbības paredzētas bērniem vecumā no 6 līdz 9 gadiem. 

Trīs dienu praktiskais seminārs vecākiem, pedagogiem, yogas pasniedzējiem “Radošā smilšu nodarbība un elpošanas vingrinājumi ar yogas elementiem”.

Apmācību mērķis ir sniegt zināšanas par elpošanas vingrinājumiem kā apzinātības praksi gan ikdienai, gan radošai grupu nodarbībai. 

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

“Radošā smilšu nodarbība un elpošanas vingrinājumi ar yogas elementiem”, 6-7.g.v. bērniem. LICENCES NR. 1-23 (Licencēšanas komisijas 28.02.2023. sēdes protokols Nr.13; 1.punkts).

Šī metode bērniem tapusi pamatojoties uz Evitas Maurmanes izstrādātu ķermeņa praksi pieaugušajiem “ELPA. KUSTĪBA. PLŪSMA.”

Apmācības tiek nodrošinātas Nordplus Jurnior programmas ietvaros pirmsskolu pedagogiem Latvijā, Igaunijā un Norvēģijā.