3 dienu apmācību programma pieaugušajiem

PAR METODI

LICENCE Nr. 4-23 
SIA „E Vita“ Reģ. Nr. 41203054134
Pieaugušo neformālās izglītības programma. 

„Apzinātības prakse bērniem 6-7 g.v. Radošā smilšu nodarbība un elpošanas vingrinājumi ar jogas elementiem“.

Šī metode bērniem tapusi, pamatojoties uz autores izstrādātu ķermeņa praksi pieaugušajiem “ELPA. KUSTĪBA. PLŪSMA.”, kā arī uz ilggadējo individuālo un grupu darba pieredzi ar pieaugušajiem un bērniem – smilšu nodarbības, ķermeņa prakses un elpošanas sesijas bērnu mentālās pašsajūtas uzlabošanai, kas ir būtiski uzlabojis bērnu sociālās spējas, attiecības ar vecākiem un vienaudžiem. 

Apmācību programma ir paredzēta skolu pedagogiem, vecākiem, kā arī yogas pasniedzējiem un citiem jomu speciālistiem.

MĒRĶIS

Mentālā veselība ir emocionāls, psiholoģisks un sociālās labklājības stāvoklis. No šī stāvokļa ir atkarīga mūsu uztvere, domāšana, emocijas un uzvedība.

Programmas mērķis ir sniegt zināšanas pirmskolas pedagogiem par konkrēto apzinātības praksi bērniem kā alternatīvu metodi mācību apguves procesā. Nodarbību saturā ir integrētas sekojošās mācību jomas: dabaszinātņu mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma. Kā arī tiek nostiprinātas caurvijprasmes.

Citiem jomu speciālistiem – sniegt zināšanas par elpošanas vingrinājumiem kā apzinātības praksi gan ikdienai, gan radošai grupu nodarbībai.

Kā sagatavoties nodarbībai?

Nodarbību mērķi un uzdevumi balstās Pirmsskolu mācību programmā “SKOLA 2030”.

Nodarbībai jāsagatavo

Nepieciešams yogas paklājiņš vai sedziņa, jūras smiltis, otiņa, lapa, līme, svece, fona mūzika, bērniem – vingrošanai piemērots apģērbs. Atkarībā no gadalaika – dabas materāli vai ierosmes attēli. 

Nodarbības telpa

Nodarbība notiek labi izvēdinātā telpā vai ārā – atkarībā no gadalaika.

Pielietojums

Radošā smilšu nodarbība un elpošanas vingrinājumi ar yogas elementiem 5-7 g.v. bērniem ir paredzēta kā alternatīva pieeja mācību procesā ilgtermiņā. 

Piedāvājam izmantot šo metodi mācību procesā caur radošu nodarbību un individuālu pieeju, lai sniegtu bērniem iespēju apzināties sevi, savas izjūtas ķermenī, savu autentiskumu. 

Nodarbību struktūra kā apzinātības prakse sniedz iespēju bērniem novērot un apzināties savas iekšējās sajūtas un, pateicoties elpošanas vingrinājumiem, sekmēs pozitīvas emocijas un izmainīs sajūtas un emocionālo stāvokli, piemēram no spriedzes uz atslābumu, no smaguma uz vieglumu, no bēdām uz prieku.

Prakses rezultātā bērns izjūt harmoniju, mieru un tagadnes mirkli. Elpošanas vingrinājumi regulē organisma iekšējo vidi (homeostāzi) un atbild ārējās vides kairinājumiem.

“Es jūtos kā mājās”: pēc kādas nodarbības reflektēja Undīne (5g.) Šī ir būtiskā sajūta, kas nodrošina bērna labsajūtu, prieku un harmoniju starp bērna iekšējo un ārējo pasauli.

Norise

Trīs dienu praktiskais seminārs. Dalības maksa 299 EUR + PVN vienai personai.
Dalībnieku skaits vienā grupā 8-12 cilvēku.

1. diena

“Problēmas aktualitāte. Bērna individuālais raksturojums un ritms. Ikdienas vide un ritms kā būtisks atbalstošs faktors.”

“Bērna attīstības un nobriešanas ietekmējošie faktori”

Prakse – elpošanas vingrinājumi

2. diena

“Elpa kā instruments. Elpošanas vingrinājumi savienojumā ar kustību.”

“Elpošanas sistēmas anatomija un fizioloģija”

Prakse – elpošanas vingrinājumi

3. diena

“Nodarbību struktūra, tēmas un izmantojamie materiāli. Elpošanas vingrinājumu integrācija bērna ikdienas ritmā.”

“Zarnu – smadzeņu ass: mikrobioma un klejotājnerva savstapējā saruna. Kā elpošanas vingrinājumi ikdienā palīdz cilvēka labsajūtai un veselībai?

Prakse – elpošanas vingrinājumi

Pasniedzēji

EVITA MAURMANE

Grāmatu autore, pasniedzēja, emocionālās inteliģences skolotāja un autorprogrammu autore.

Docents Ph.D NORMUNDS VĀRPA

Doktora grāds Veselības un sporta zinātnē, kvalifikācija - Fizioterapeits un vispusīgās fiziskās sagatavotības vecākais treneris.

Mg.sc.sal ANSIS ZAUERS

Uztura zinātnieks, “Valens Nutri” radītājs.

IEVA OZOLIŅA

Jogas pasniedzēja, apzinātības prakšu skolotāja.

Nosūti mums savu pieteikumu, un mēs ar Tevi sazināsimies!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Esmu izlasījis un piekrītu privātuma politikai.