Par mani

Evita Maurmane

Evitas izziņas jomas ir cilvēka ceļš no dzimšanas brīža līdz brieduma gadiem. Cilvēka patiesā būtībā un personības izaugsme, palīdzot integrēt visus unikālos talantus dzīvē.

Evitai ir vairāk nekā 8 gadu pieredze individuālajās un grupu sesijās, meditācijās un konsultācijās par cilvēka dzīves ceļa izvēlēm, talantiem un attiecībām ar apkārtējo pasauli. Šobrīd par šīm tēmām viņa vada lekcijas, meditācijas, nodarbības un svētceļojumus.

Evita Maurmane

Izglītība un radošā darbība

Izglītība

Professional Master’s Degree in Business Administration (MBA), The study program “Tourism Strategic Management”, /Turiba University, 2008/.

Bachelor degree Program “Teacher”, The study program Latvian language teacher for foreign students, /University of Latvia, 2004/.

Certified “LIFE COACH” (3D Coaching). /Riga, 2014/.

Mindfulness for children, DR. Christopher Willard  (PsyD), /Growing, Riga, 2016/.

Mindfulness in children’s health care, Dr. Phil., Paul Grossman; Dr. med., Gabriel Geiger-Stappel; Mg. Psych., Indra Majore-Dūšele /BKUS Vecāku māja, 2016/.

200hrs of Yoga Teacher Training specialised in Hatha/Vinyasa Yoga /SHRI GAIA INSTITUTE, Greece, 2022/.

Study course “Mākslas terapija – Anatomija” e-studies, /RSU, 2023/.

Radošā darbība

LEADER LAD projekta Nr.

22-08-AL35-A019.2103-000011 ”Holistiskā veselības centra radīšana vēsturiskajā pansijā “Kurzemes Šveice”. Līdz šim holistiskās programmas tika realizētas īrējot telpas gan Latvijā, gan citās valstīs (Indijā, Marokā, Ēģiptē, Francijā).

Pedagogu profesionālās kompetences programma – Apzinātības prakses bērniem, 6-7.g.v.  “Radošās smilšu nodarbības, elpošanas vingrinājumi ar yogas elementiem”. 

“Holististiskā veselība – Soul, mind, anatomy, movement, bioenergetic” – Personīgajai attīstībai un profesionālajai pilnveidei jomas pasniedzējiem.

Ķermeņa prakse “Elpa. Kustība. Plūsma.”

“Dzīves alķīmija” lekciju cikls.

“Manas ģimenes pirtiņa” lekciju cikls un prakse sievietēm.

Atsauksmes

Kā Tavā dzīvē palīdzējušas zināšanas, kuras nākušas caur Evitas praksēm, lekcijām, konsultācijām vai ceļojumiem? Kuram un kad vērtīgas?

Es izeju ārpus vērtēšanas un
nosodījuma.
Es atgriežos mīlestībā. 
Es apzinos katru savu domu ik mirkli.
Caur mani plūst tikai radošas domas, 
domu sēkliņas.
Es paņemu savu daļu sev un atdodu
Pasaulei to, kas pieder tai.
Es atgriežos mīlestībā.
Es piedodu otram jau pirms pārkāpuma.
Es lūdzu piedošanu Dievam, Par patieso 
mirkli, kur pārkāpums dzimis, Ja tas 
radies manu neapzinĀtu domu un Rīcību 
dēļ šeit un tagad, un citās laika līnijās.
Nav vainas, nav vainīgo, nav ienaidnieka.
Es atgriežos Mīlestībā.
Viss kaut kur ir radies un dzimis
Neapzināto domu un rīcības dēļ, Kad 
tiek nodota paša Dvēsele, Dieva daba.

Ja esmu tikai sapnis vai hologramma – Es esmu. 
Radoša – uguns dzirksts, upe, 
ceļš, mirklis.
Es esmu.
Radīšana.

Evita Maurmane